Pedagogik & Kompetensutveckling

Mikael Möller

Eliegatan 4,172 73 Sundbyberg

Telefon: 070 - 333 71 88

E-post: 11moller@telia.com

Ju bättre pedagogik desto bättre kompetensutveckling

  • Bli en bättre utbildare – en kurs i praktisk pedagogik. Kurs för lärare, kompetensutvecklare, föreläsare mfl. Kurs om grundläggande pedagogik och om utbildning från ax till limpa.

 

  • Framtagande av utbildningsmaterial och lärarhandledning för säljare som skulle utveckla sitt arbetssätt. Utbildning i pedagogik för de utbildningsansvariga (säljarnas chefer).

 

  • Utbildningar av handledare som ska handleda nyanställda, trainees, nya chefer mfl.

 

  • Planering och genomförande av kompetensutveckling för IT arkitekter. Uppdraget innefattade tre delar. Planering av hur, dvs av pedagogiken samt ansvar för utbildningstillfällena. Genomförande av delarna om kommunikation och försäljning.

 

 

Världen utvecklas i en snabb takt. Det driver på verksamhetsutvecklingen. Det ökar kraven på kompetensutveckling. Alla satsar stora pengar på detta. Men resultaten blir ofta en besvikelse.

 

För att satsningarna ska betala av sig krävs det idéer om hur utvecklingen ska genomföras Pedagogik handlar om hur vi kan skapa förutsättningar för utveckling. Hur lärare arbetar effektivt. Hur företag bedriver kompetensutveckling. Hur chefer skapar förändring.

Pedagogik & Kompetensutveckling

 

MIM har samarbetat med många kring pedagogik och kompetensutveckling.