Mikael Möller & M!M

Det här är M!M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M!M står för: Märks i Mötet. Det drivs av mig, Mikael Möller, sedan 2003.

 

 

Mikael Möller

Jag har haft tur i mitt arbetsliv. Jag har fått möjligheten att få kombinera intressanta ämnen, utvecklande arbetsuppgifter och möten med kloka människor. Tre år på Lärarhögskolan och fem år på Stockholms Universitet har gett en bred kompetens och en bra teoretisk grund att stå på.

Jag har också haft förmånen att samla på mig praktiska erfarenheter från skolans och idrottens värld.

 

Under 12 år gjorde jag en givande resa på Ericsson. Den sträckte sig ifrån praktiskt personalarbete till en specialistroll med inriktning på ledarskap och pedagogik. Jag arbetar med ledarskap och kommunikation tillsammans med mina kunder. Min målsättning är att vårt samarbete ska leda till förändring.

Att samarbeta med M!M ska leda till en professionell och personlig utveckling som märks på hemmaplan. Det ska Märkas I Mötet.

 

 

Ett urval av mina kunder

 

IBM, Svenska Fotbollförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund. STF (Sveriges ingenjörer), Apendo, Avalon, Investor, Polisen, Brandförsvaret, Lantmännen, Siemens, Försvarets Radioanstalt, SAP Svenska AB, AGA, Svensk Bilprovning, Dataföreningen Kompetens mfl

 

 

 

Mitt CV

 

Utbildning:

 

 • 1996—1999 Stockholms Universitet. Master i pedagogik. D-uppsats Att leda lärande. Påbyggnad på P-linjen med forskningsinriktning (1,5 år).

 

 • 1989—1992 Stockholms Universitet P-linjen (linjen för personal och arbetslivs-frågor) inriktning pedagogik. C-uppsats Chefer och lärande organisation (3,5 år).

 

 • 1983—1985 Lärarhögskolan i Stockholm (3 år).

 

 

Arbetslivserfarenhet:

 

 • 2003 och framåt. Eget företag – MIM, Märks i mötet. Kompetensutveckling och rådgivning inom områdena pedagogik, retorik, kommunikation och ledarskap.

 

 • 2001—2003 Enheten Learning Systems på LME/Ericsson University. Arbete med pedagogik/lärande, kommunikation och ledarskap. Ansvarig för ledarskapsprogram. Arbete med tekniska specialister. Ansvarig för ledarskaps- och kompetensnätverk. Organisationsutveckling och coachning av chefer. Startar eget företag.

 

 • 1998—2000 Ericsson Radio Systems. Kompetensutveckling och pedagogikfrågor på personalstaben. Ledarskapsutveckling och arbete med specialistkarriären samt strategisk kompetensutveckling (Competence Management). Learning Manager på Ericsson Education Europé med inriktning på kompetensutveckling och pedagogik.

 

 • 1996—1997 Ericsson Radio Systems. Utbildning- och kompetensutveckling. Ansvarig för ledarskapsprogram.

 

 • 1992—1995 HR ansvarig på Ericsson Radio Access. Medlem av ledningsgruppen för Forskning och Utveckling samt Supply (tillverkning). Ansvarig för rekrytering, rehabilitering, fackliga förhandlingar mm.

 

 • 1978—1992 Arbete inom skolförvaltningen i Sundbyberg.

   

   

  Övrigt:

 

 • Tränare för seniorlag fotboll: Sundbybergs Bollklubb, Råsunda IS, Storskogens SK, Jakobsbergs GOIF, Ursvik IK.

 

 • Steg tre utbildad tränare (Advanced Level) Svenska Fotbollförbundet.

 

 • Instruktör ledarskap mm Svenska Fotbollförbundet, Stockholms Fotbollförbund.

 

 • Huvudansvarig för att utveckla Svenska Fotbollsförbundets ledarskapsutbildning på Bas och Avancerad nivå. I uppdraget ingick att ta fram deltagarmaterial och handledningar till instruktörerna. Samt att utveckla pedagogiska idéer och metoder för hela tränarutbildningen och ett visst arbete med andra delar av denna.