Ledarskap & Kommunikation
  • Individuell ledarcoachning på IBM, Accenture, AGA mfl. Ledarutveckling mha teori, praktik och gemensam reflektion. En utveckling av det individuella ledarskapskapet som ibland kopplades ihop med verksamhetsutveckling.

 

  • Kurser i Vinnande kommunikation och Att leda kommunikation för förtroendevalda hos Lantmännen och LRF. Samtal, Elevator Pitch, mingel, möta och leda små och stora grupper mm.

 

  • Utveckling av ledningsgrupp. Syftet var att utveckla möten och kommunikationen i ledningsgruppen.

 

  • Utbildning och coachning inför bedömning (assessment) av kandidater till IBM Executive positioner på europanivå. Kandidaterna bedömdes under en intervju, en presentation och arbete i grupp. Resultatet blev en hög ranking av kandidaterna.

 

  • Ansvarig för en stor del av utvecklingen av Svenska Fotbollsförbundets ledarskapsutbildning. Tog fram deltagarmaterial och lärarhandledning. Bidrog också till övrig handledning och vid implementeringen av SvFFs nya tränarutbildning.

 

Ledarskap & Kommunikation

 

MIM har samarbetat med flera kring ledarskap och kommunikation. Några ex:

Ledarskap och kommunikation är intimt förknippade med varandra.

Dagens ledare måste styra verksamheten i en snabbt föränderlig värld. De behöver motivera självständiga och kompetenta medarbetare. De måste utveckla samarbetet mellan människor. I egna grupper och mellan grupper. Nyckeln i detta ledarskap är att lära sig mer om och träna på kommunikation.